انواع آزمون و استاندارد آجر پازلی

در سراسر جهان

انواع آزمون و استاندارد آجر پازلی

انواع آزمون و استاندارد آجر پازلی نشانگر قابل اعتماد بودن این مصالح ساختمانی است. درواقع استانداردهای بین المللی مختلفی برای آجر پازلی در سراسر جهان به ثبت رسیده است که در این مقاله به معرفی 60 نمونه از این استاندارد ها در 16 کشور پرداخته ایم.

امروزه، تقاضای زیادی برای ساخت و ساز مقرون به صرفه وجود دارد که می توان با تولید مصالح کم هزینه و سازگار با محیط زیست این نیاز را پاسخگو بود. یکی از متداول ترین روش ها در این زمینه استفاده از بلوک فشرده شده یا آجر پازلی برای تولید واحد های ساختمانی است. هرچند تحقیقات زیادی برای توسعه و استاندارد چنین مصالحی انجام شده است؛ اما با این حال، هنوز نیاز به درک بهتر خواص فیزیکی و مکانیکی آجر پازلی در شرایط مختلف خدماتی به منظور ارزیابی دوام چنین واحدهای ساختمانی وجود دارد که دراین مقاله به بررسی آزمون و استاندارد آجر پازلی در سطح جهانی پرداخته می شود.

مقاله پیشنهادی : برای آشنایی بیشتر با آجر پازلی می‌توانید مقاله مربوط به آنرا مطالعه نمایید

آزمون و استاندارد های جهانی آجر پازلی

سیمان، بهترین ماده تثبیت کننده

در برنامه آزمایشی طراحی شده برای این پست، نمونه ها بر اساس نسبت های مختلف سیلیت، ماسه و مواد تثبیت کننده دسته بندی شدند. مواد تثبیت کننده مورد استفاده سیمان، قیر و گلوتن سفید می باشند. همچنین نمونه ها در حالت فشرده سازی برای تعیین استحکام فشاری در روزهای 7 و 28 مورد آزمایش قرار گرفته اند. علاوه بر آن نمونه ها برای تعیین میزان جذب آب هر مخلوط مورد آزمایش قرار گرفتند، که نتایج نشان می دهد سیمان بهترین ماده تثبیت کننده در بین مواد مورد بررسی است. درصد خاصی از مواد تثبیت کننده وجود دارد که حداکثر مقاومت فشاری را ایجاد می کند و پس از آن؛ افزودن مواد تثبیت کننده بیشتر، مقاومت فشاری را کاهش می دهد.

مواد تثبیت کننده (سیمان، قیر و گلوتن سفید)

آزمون مقاومت فشاری آجر پازلی

لازم به ذکر است تمام نمونه ها، تحت فشار و با استفاده از دستگاه تست جهانی آزمایشات، مورد آزمایش قرار گرفته اند. آزمایشات استاندارد آجر پازلی طی استاندارد ASTM C109 آزمایش شده اند. بازه زمانی تست شده بر روی نمونه ها در روز های 7 و 28 پس از تولید نمونه انجام شده است.

قدرت نمونه های آزمایش شده با سیستم کدگذاری نمایش داده شده اند، و سیستم کدگذاری اتخاذ شده به شرح زیر است:
1. شکل اول (عدد) درصد سیلیت در نمونه ها را بیان می کند.
2. شکل دوم (حرف) نوع تثبیت کننده را مشخص می کند. (سیمان C، قیر B، گلوتن G)
3. شکل سوم (عدد) درصد تثبیت کننده در نمونه را بیان می کند.
4. شکل چهارم (حرف) وضعیت خاک را مشخص می کند. (ریز F، درشت C)
5. شکل پنجم (عدد) تعداد نمونه را در این دسته نشان می دهد.

تست فشاری نیز مطابق استاندارد BS EN 772-11 توسط دستگاه تست (CONTROLS 50- C46G2) با حداکثر ظرفیت 2000 کیلو نیوتن با نرخ 0.05 نیوتن بر میلی متر مربع انجام شده تا زمانی که بلوک شکسته شد؛ حداکثر بار اعمال شده هر یک از بلوک های شکسته ثبت شد و مقاومت فشاری بلوک ها تعیین گردید.
آزمایش استحکام کششی شکافتگی مطابق استاندارد آجر BS EN 12390-6 توسط دستگاه تست (CONTROLS 50-C46G2) انجام شد، شکاف ها در مرکز بالا و پایین آجر پازلی قرار داده شده است. بارگذاری به طور مداوم با سرعت 0.05 N/mm2 تا زمان شکست آجر انجام شد.

برای نمونه هایی که گلوتن یا قیر به عنوان اتصال مواد، استفاده شده؛ در 7 روزگی نمونه ها مورد آزمایش قرار گرفتند؛ نیازی به آزمایش نمونه ها در 28 روز وجود نداشت؛ زیرا در این نمونه ها مواد برای به دست آوردن استحکام مانند موارد دیگر به زمان نیاز ندارند.
آزمون های فشرده سازی 7 روزه نشان داد که مخلوط حاوی 50% سیلیت زمینی، 7.5% سیمان و 42.5% شن و ماسه؛ حداکثر مقاومت فشاری در بین تمام نمونه ها را داشت.

مقاله پیشنهادی : برای مشاهده سند تست مقاومت فشاری آجر پازلی کلیک کنید. (به زبان انگلیسی)

آزمون مقاومت فشاری آجر پازلی

هنگام مقایسه نتایج 7 روزه با 28 روزه، در ابتدا نمونه های گلوتن نتایج بهتری نشان دادند؛ اما در پایان روز 28 ام نمونه های سیمان برتری خود را نشان دادند.

نتیجه این است که در روزهای ابتدایی سیمان کاملاً هیدراته نبود؛ اما پس از هیدراتاسیون کامل تقریباً نمونه ها قدرت کامل را به دست آوردند و از مقاومت نمونه گلوتن عبور کرد. در اینجا باید توجه داشت که فشار استحکام آجر نما پازلی متشکل از 50٪ سیلیت آسیاب شده و 7.5٪ سیمان از محدودیت های ذکر شده در استاندارد مصر ES:1292- 1/2015 برای واحدهای بنایی بتنی باربر و همچنین استاندارد ES4763/2006 برای واحدهای بنایی آجری ساختمانی و ساخته شده از خاک رس فراتر رفته است.

آزمون جذب آب آجر پازلی

جذب آب آجر پازلی با استفاده از دو تکنیک مختلف انجام شد؛ اولین مورد طبق استاندارد ASTM C1585 برای نمونه هایی که سیمان به عنوان ماده تثبیت کننده استفاده می شد، بود. اگرچه در نسبت های آب تفاوت وجود دارد (از 13٪ به 16.8%) مشاهده صورت گرفته.

نمونه های با درصد کمتر آب، وزن کمتری نسبت به نمونه های با درصد آب بیشتر داشتند. این را می توان این گونه توضیح داد که فضاهای خالی (نمونه ها حجم و وزن متفاوتی داشتند) با آب پر شده است که منجر به جذب بالایی می شود. فشردگی می تواند از یک نمونه به نمونه دیگر متفاوت باشد. در این آزمایش نمونه هایی که از قیر یا گلوتن به عنوان ماده تثبیت کننده استفاده شده است، کاملاً شکست خوردند. علت این شکست را میتوان تاثیرات منفی درجه حرارت در نظر گرفت؛ زیرا دما خاصیت چسبندگی مواد را کاهش می دهد.

آزمون جذب آب آجر پازلی

آزمون جذب مویرگی آجر پازلی

تصور می شود برای ارزیابی تأثیر باران و طوفان بر آجر پازلی آزمایش جذب مویرگی واقعی تر است. در نتیجه این آزمون به عنوان تکنیک دوم مورد استفاده قرار می گیرد. بر اساس استاندارد آجر پازلی منطقه ای آفریقا برای بلوک های زمین فشرده، جدول زیر نتایج تست جذب مویرگی را نشان می دهد.
این آزمایش آجر پازلی میزان جذب نمونه ها را توسط محاسبه ضریب جذب، که مربوط به سرعت جذب این ضریب است نشان می دهد:

آزمون جذب مویرگی آجر پازلی

اثر سیلیت ریز در آزمون آجر پازلی

برای مقاومت فشاری 7 روزه، نمونه ها با سیمان 7.5 درصد، افزایش قابل توجهی در فشار نشان دادند. استحکام (33%) هنگام آسیاب شدن سیلیت، و برای نمونه ها با 2.5 درصد سیمان، افزایش مقاومت فشاری تنها 8 درصد بود که این مقدار بسیار ناچیز است. این در حالی است که برای نمونه های با 5 درصد سیمان استحکام فشاری (20%) هنگام استفاده از سیلیت آسیاب شده کاهش قابل توجهی داشت.

از سوی دیگر، تمام نمونه های 28 روزه با محتوای سیمان 2.5%، 5% و 7.5% زمانی که سیلیت آسیاب شده بود افزایش مقاومت فشاری داشتند؛ بجز نمونه هایی با محتوای سیمان 10 درصد بودند، افزایش مقاومت فشاری 13%، 21% و 23% داشته اند. در حالی که کاهش مقاومت فشاری برای نمونه های با محتوای 10 درصد سیمان 5 درصد بود که بسیار ناچیز است.

اثر سیلیت در آجر

آزمون چگالی آجر پازلی

جذب آب توسط آزمایش مویرگی مطابق استاندارد آجر BS EN 772-11 بلوک خشک شده طبیعی پس از 28 روز ثبت شده است.

جرم نمونه ها اندازه گیری شد که 280*140 میلی متر تا عمق 5 میلی متر بود، و در یک حمام ثابت آب بمدت 10 دقیقه غوطه ور شده؛ جرم جذب شده نمونه اندازه گیری و ثبت شد و سپس میزان جذب آب با افزایش مویرگی تعیین گردید.

جذب آب پس از 24 ساعت 8 تا 12 درصد است. غوطه وری در حالی که چگالی ظاهری این بلوک ها متفاوت است از 1800 تا 2000 کیلوگرم بر متر مکعب متغیر است .

استاندارد های آجر و بلوک پازلی

ابعاد آجر و بلوک پازلی

آجر پازلی در ابعاد 8*12/5*25 سانتی متر و بلوک پازلی در ابعاد 10*15*30 سانتی متر در بازار ایران موجود است و قطر حفره موجود بر روی آجر 5 سانتی متر می باشد. امکان تغییر ابعاد آجر و بلوک پازلی تا مقادیر کمی وجود دارد. برای مشاوره و اطلاعات بیشتر می توانید با پشتیبانی آجر پازلی دات کام تماس برقرار کنید.

مقاله پیشنهادی : در این سند ابعاد ظاهری آجر پازلی ثبت شده است. (به زبان انگلیسی)

ابعاد آجر و بلوک پازلی

آجر پازلی دات کام ، ارائه دهنده انواع دستگاه آجر پازلی تا 30 نمونه قالب متنوع می باشد، میتوانید بدون نیاز به کوره و سوخت آجر تولید کنید. جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.

استاندارد آجر پازلی و بلوک پازلی

روش های ساخت و ساز مبتنی بر خاک بیش از 4000 سال سابقه دارد و آجر پازلی روش تولید آجر با بکارگیری دانش و تجربه در راستای حفظ محیط زیست و منابع انرژی است؛ که راه طولانی را طی کرده و اکنون پتانسیل کاربردهای گسترده تری را دارد. بسیاری از شکست های گزارش شده ساختمان های ساخته شده عمدتاً به دلیل عدم درک از پارامترها، عدم وجود استاندارد آجر، مشخصات و کنترل کیفیت ضعیف می باشد. هر روش نوآورانه ای باید توسعه استاندارد و مشخصات را قبل از برنامه های کاربردی تکمیل کند. برنامه های آزمایشی نباید بدون استاندارد آجر و مشخصات انجام شود.

همانطور که در جدول زیر درج شده آجر و بلوک پازلی در اکثر نقاط دنیا دارای استاندارد آجر می باشد. در کشور ایران نیز دارای کد آیسیک می باشد و مبحث 8 مقررات ملی ساختمان و استاندارد تشویقی مرتبط با تولید را نیز دارا می باشد.

استاندارد های جانی بلوک و آجر پازلی

در این مقاله به بررسی انواع آزمون و استاندارد آجر پازلی در سراسر جهان پرداختیم ، درصورتیکه سوالی جهت اخذ استاندارد یا انجام آزمون های آجر دارید میتوانید در فرم زیر درج نمایید. کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما خواهند بود.

مقاله پیشنهادی : در صورتی که قصد راه اندازی کارگاه تولیدی آجر پازلی دارید، این راهنما برای شماست.

مقالات اخیر

آجر پازلی و طبیعت
جایگزین دیوار آجری
آجر عایق صدا
پخت آجر
12